9. sjednica Županijske skupštine

Aktualno 17. prosinca 2018

Na 9. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije kao Klub vijećnika SDP-a iznijeli  smo  nekoliko amandmana na Prijedlog proračuna Zadarske županije. Kao vijećnicima u skupštini cilj nam je poboljšati način raspolaganja novca poreznih obveznika i na taj način pokušati podići kvalitetu života naših žitelja županije.

Za proračun nismo glasali iz više razloga. Proračun nam raste iz godine u godinu. Ne mislimo pritom na promjenu koja je nastala spuštanjem rashoda za plaće zdravstva, školstva, kulture, nego na stavke rashoda kao što je na primjer rashod  ureda župana. Koliko su se rashodi ureda povećali od 2008 godine do danas? Koliko je narasla kvaliteta  usluga županije  u ovih deset godina? Povećavaju se troškovi za plaće i broj zaposlenih, a  troškovi za  usluge i dalje samo rastu. Ako pogledamo i   izbrojimo troškovi za usluge uredu župana iznose 681,430 000 kn.

Proračun nije razvojni niti se njime definiraju strategije, on je isključivo sanacijski. Pri izradi projekcija proračuna korišteni su podatci proračuna iz 2018 godine, a ne izmjene istog tako da su neke kategorije rasta ili pada nerealne. Rebalans proračuna  donosimo sredinom  prosinca, a to nije rebalans nego prihvaćanje stanja koje  je već okončano.

 

Na inicijativu predsjednice Savjeta za gospodarstvo ŽO SDP-a Zadarske županije i članice odbora za financije i proračun pri Zadarskoj županiji Sandre Lordanić Lukavac podnijeli smo i amandman koji smatramo krucijalnim za razvitak naše županije. Amandman predlaže financiranje i kreiranje prepoznatljivog branda naše županije i povezivanje  poduzetnika, trgovačkih društava, obrtnika i vlasnika OPG-ova.  Cilj je pozicioniranje i prepoznavanje proizvoda koji potječu s područja Zadarske županije.  Nužno je definirati prepoznatljiv brand. Naglasak treba staviti na poticanje poduzetnika, OPG-ova, obrtnika i firmi koji se bave različitim uslugama na definiranju poslovne strategije i kreiranju prepoznatljivog branda naših proizvoda i usluga. Efekti takvog poslovanja bi bili višestruki, od sigurnog tržišta, povećanja cijena proizvoda, veće dobiti poduzetnika, bržeg gospodarskog razvoja, većeg broja zaposlenih, zaustavljanje odlijeva mladih i u konačnici bolje punjenje proračuna. Nositelj projekta bi bile javne ustanove i agencije kao što je Zadra Nova. Kapaciteti naših poduzetnika nisu takvi da sami mogu izrađivati projektnu dokumentaciju koju bi aplicirali na različite natječaje, osobito one iz EU. Oni nemaju ni vremena i financija za plaćanje konzultanata. Iz ovog proračuna se nažalost ni  ne vidi da je na  tom planu nešto i učinjeno. Mi predlažemo da se u proračun planiraju i sredstva za navedenu namjenu i to u iznosu od 300 000 kn. Sredstva treba osigurati iz Prihoda za posebne namjene, prodaje nefinancijske imovine i potpore za potrebe ruralnog razvoja. Nositelj edukacije bi bila Zadra Nova ili neka druga javna ustanova ili agencija.

Kao vijećnicima zadatak nam je da ozbiljno pristupimo izvršavanju funkcija na koje smo izabrani, da se odmaknemo od osobnih i stranačkih interesa i  da radimo na poboljšanju  kvalitete života naših građana. Zadatak nam je  kontrolirati i nadzirati postupanje nositelja lokalne vlasti.

 

 

Klub Vijećnika SDP-a Zadarske županije