DAN PLANETA ZEMLJE Marasović: “Manje betona, više zelenih površina!”

Aktualno 22. travnja 2021

Dan planeta Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru usvojen program za promicanje održivog razvoja.

Danas ovaj dan obilježava više od 190 zemalja svijeta s ciljem da se ojača svijest svih generacija prema prirodnom okolišu i zaštiti prirode. Ovogodišnja tema Dana planeta glasi „Restore Our Earth“ (Obnovimo našu Zemlju).

Da bi stvarno to i učinili, moramo ponuditi rješenja koja će dugoročno dovesti do željenog cilja. Mjere koje moramo poduzeti su smanjenje otpada, recikliranje materijala, zabrana uporabe štetnih kemikalija, zaustavljanje krčenja šuma, prijelaz s fosilnih na obnovljive izvore, zaštita ugroženih vrsta od izumiranja.

Klimatske promjene donose nove izazove s kojima se moramo suočiti, a samim time izazov obnove naše Zemlje je veći. Adaptivnim mjerama i promišljanjima možemo usporiti, a u konačnici i zaustaviti promjene koje su svakodnevno vidljive. Naši gradovi imaju sve manje zelenila, a sve više betonskih pločnika i staklenih zgrada, a kroz prostorno planiranje veoma mala briga posvećuje se zelenim površinama.

Krajnje je vrijeme da promijenimo našu svijest, u protivnom će ovogodišnja tema možda već sljedeće godine biti nedostižna.