Davor Tolić Lata SDP-ov kandidat za gradonačelnika Biograda

Aktualno 2. svibnja 2021

Davor Tolić –  Lata, doktor veterine je SDP-ov kandidat za gradonačelnika Biograda. Rođen je u Zadru 7. travnja 1960. godine. Osnovnu školu je završio u Biogradu, kao i gimnaziju općeg smjera, Vladimir Nazor Zadar – područno odijeljenje Biograd na Moru.

Nakon odsluženja vojnog roka, 1980. godine upisao je fakultet veterinarske medicine u trajanju od deset semestara te diplomirao 1987. godine.

Od 1988. je radio u veterinarskoj ambulanti Biograd, a 1990. upisuje postdiplomsku nastavu (specijalizacija) iz patologije i uzgoja domaćih mesojeda (mala praksa). Kao veterinar je radio i u Virovitici i Brinju. Aktivno je igrao vaterpolo 13 godina, a nakon igračke karijere bio je tri godine tajnik i tri godine predsjednik vaterpolo kluba (TMB) Biograd. Bio je član gradskog orkestra Biograd u trajanju od 20 godina.

Otac  sina Bartola. Sudionik  Domovinskog rata.