Duško Vidov: “Moja slika Kali je slika pravednih, poštenih i uključivih Kualjki i Kualjanov!”