GRADSKO VIJEĆE Lista “Srcem za Zadar”

Aktualno 29. travnja 2021

Kandidat za gradonačelnika: Marko Vučetić

Kandidat za dogradonačelnika: Daniel Radeta

Lista SDP-AM-HSS-Centar-GLAS

 1. Marko Vučetić
 2. Daniel Radeta
 3. Ante Rubeša
 4. Irena Dragić
 5. Marjana Botić
 6. Nino Mrčela
 7. Marko Pupić Bakrač
 8. Danijela Vukoša
 9. Jure Zubčić
 10. Loreta Stipčević
 11. Antonio Baus
 12. Erol Gaši
 13. Kristijan Kotlar
 14. Ivan Matešić
 15. Marina Polovina
 16. Darko Vrdoljak
 17. Helena Mikulandra
 18. Zdenko Jukić
 19. Dijana Medić
 20. Marijan Maroja
 21. Kata Ivković
 22. Marko Špralja
 23. Nera Kurta
 24. Roko Tadin
 25. Patricija Novoselović
 26. Marko Topić
 27. Sabina Glasovac