INTERVJU Nino Mrčela: “Politički imperativ je zadržati mlade u Zadarskoj županiji!”

Aktualno 31. ožujka 2017

Razgovarali smo s Ninom Mrčelom, SDP-ovim kandidatom za zamjenika župana Zadarske županije.

Kao dugogodišnjem aktivistu Foruma mladih politički mu je imperativ pozabaviti se pitanjem zadržavanja mladih na našem području.

Što vas je motiviralo na ulazak u politiku?

Prije svega motivira me činjenica što naša Županija ima ogromne potencijale za rast i razvoj koji nisu iskorišteni. Krajnje je vrijeme da iskoristimo naše potencijale, da omogućimo ugodan život našim građanima, te zaustavimo iseljavanje mladih. Žalosti me činjenica što mladi zaziru od politike i smatram da se to pod hitno mora promijeniti. Nadam se da ću svojim angažmanom potaknuti mlade na veći odaziv na izbore.

Na čemu će biti naglasak vašeg djelovanja?

Fokus djelovanja će biti na mladima. Kada govorimo o Zadarskoj županiji brojni su problemi koji muče mlade ljude. Nezaposlenost, sve veće iseljavanje, te nemogućnost rješavanja stambenog pitanja temeljni su problemi s kojim se mladi u Zadarskoj županiji suočavaju. Taj trend je potrebno zaustaviti, moramo zadržati mlade u Županiji.

Kako zadržati mlade u Županiji?

U našem izbornom programu politika prema mladima imat će značajan udio. Razradili smo čitav niz mjera za mlade, na tri osnovna područja. To su obrazovanje, zapošljavanje te društvene aktivnosti.

Dodatno obrazovanje?

Što se tiče obrazovanja, potrebno je stvoriti svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i dodatnog usavršavanja. Potrebno je razvijati inovativnost i kreativnost kod mladih. Važan alat su tri ustanove kojima je Županija osnivač, odnosno suosnivač: ZADRA nova, AGRRA i INOVAcija, te Upravni odjel za razvoj i europske procese. Te ustanove se moraju više uključiti u podršku i pomoć građanima, ponajprije mladima. One moraju postati funkcionalne na način da provode programe i radionice za osposobljavanje mladih poduzetnika i obrtnika, organiziraju tribine, seminare i radionice na temu fondova Europske unije, pružajupodršku i pomoć u izradi projektne dokumentacije za prijave za sredstava fondova Europske unije te da pružaju edukaciju o ekološkoj proizvodnji u poljoprivredi.

Što nudite na području zapošljavanja?

Prije svega potrebno je sve županijske institucije staviti u službu građana. One moraju postati partner. Nezaposlenost mladih je jedan od gorućih problema, moramo stvoriti bolju poduzetničku klimu kod mladih kroz poticanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kod mladih. Kroz županijski proračun osigurat ćemo sredstva za poticanje poduzetništva. Za razvoj poduzetništva, pogotovo kod poduzetnika početnika (mladih) vrlo su važni poduzetnički inkubatori. Potrebno je ojačati ulogu poduzetničkog inkubatora, a dugoročno potencirati i otvaranje novih inkubatora. Dugoročni cilj mora biti poticanje poduzetništva, te poboljšanje konkurentnosti, te u konačnici razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama.

Što možete pružiti mladima u ruralnom dijelu županije?

Poljoprivreda može biti temelj zdravog razvoja ruralnih dijelova županije. Poticat ćemo mlade na jače bavljenje poljoprivredomkroz jače subvencije iz Županijskog proračuna, te stručnu pomoć i edukaciju od strane Agencije za ruralni razvoj- Agrr-e. Ovo je područje koje je moguće razvijati, dostupna su velika sredstva iz EU fondova, pogotovo u području ekološke proizvodnje.

Društveni život mladih?

Ovo je područje gdje su mladi najmanje zastupljeni, nema ih u tijelima odlučivanja, njihov glas se ne čuje. Ojačat ćemo suradnju s udrugama mladih na području cijele županije, te pomoći im u realizaciji njihovih projekata. Kroz županijski proračun osigurat ćemo 100.000,00 Kn za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Organizirat ćemo i sufinancirati športsko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti mladih.

 

Izvor: Antena Zadar