Rezultati izbora za tijela Županijske organizacije SDP-a Zadarske županije

Aktualno 10. lipnja 2018
  • IZBOR predsjednika Županijske organizacije.

 

Red.br. Ime i prezime Broj glasova

Izabrani kandidat

1. Dušan Plovina 6
2. Renata Sabljar Dračevac 249
3. Erol Gaši 173

Utvrđuje se da je Renata Sabljar Dračevac izabrana za predsjednicu Županijske organizacije SDP-a Zadarske Županije

 

IZBOR  Predsjedništva ŽO  : 

Red br. Ime i perzima PREDSJEDNIŠTVO- sektor- ZADAR Broj glasova
1. Mario Jurjević Predsjedništvo 43
2. Atanasija Babović Predsjedništvo 75
3. Iva Šestan Predsjedništvo 58
4. Dana Bilić Predsjedništvo 80
5. Jure Zubčić Predsjedništvo 119
PREDSJEDNIŠTVO  – sektor- JUGOISTOK I OTOCI/ Benkovac , Biograd, Pakoštane ,Kali, Preko, Galovac, Sali, Stankovci, Sveti Filip i Jakov, Sukošan
1. Marijan Radoš Predsjedništvo 62
2. Branko Bungur Predsjedništvo 73
3. Duško Vidov Predsjedništvo 37
4. Marin Keran Predsjedništvo 24
PREDSJEDNIŠTVO- sektor – SJEVEROZAPAD/Nin, Pag, Obrovac, Kolan, Gračac, Starigrad, Vir, Vrsi, Ražanac, Privlaka, Poličnik
1. Marino Rukavina Predsjedništvo 92
2. Šime Fabijanić Predsjedništvo 107
3. Dejan Hartman Predsjedništvo 18

Utvrđuje se da su za predsjedništvo izabrani: Jure Zubčić, Diana Bilić, Branko Bungur i Marijan Radoš, Šime Fabijanić i Marino Rukavina.

 

IZBOR  potpredsjednika  Županijske organizacije 

Red.br. Ime i prezime Tijelo ŽO BROJ GLASOVA
1. Katarina Pleše Jakovljević potpredsjednica 201
2. Josip Tičić potpredsjednik 219
3. Dušan Polovina potpredsjednik 39
4. Dejan Hartman potpredsjednik 89
5. Marin Keran potpredsjednik 64
6. Zvonimir Petrović potpredsjednik 61
7. Suzana Jakovac potpredsjednic 116

 Utvrđuje se da su za potpredsjednike  Županijske organizacije izabrani Josip Tičić i Katarina Pleše Jakovljević.

 

  • IZBOR Županijski odbor Županijske organizacije 
Red.br Ime i prezime Tijelo ŽO Organizacija  bira  broj članova BROJ GLASOVA
1. Vladimir Bulić Županij. odbor ZADAR  

 

 

 

 

 

 

7

68
2. Iva Šestan Županij. odbor ZADAR 117
3. Mario Jurjević Županij. odbor ZADAR 96
4. Renata Lijić Županij. odbor ZADAR 53
5. Suzana Jakovac Županij. odbor ZADAR 56
6. Davorin Maštrović Županij. odbor ZADAR 68
7. Goran Perović Županij. odbor ZADAR 69
8. Ivan Ružić Županij. odbor ZADAR 49
9. Sandra lordanić Lukavac Županij. odbor ZADAR 99
10. Diana Bilić Županij. odbor ZADAR 80
11. Adem Shala Županij. odbor ZADAR 83
12. Loreta Stipčević Županij. odbor ZADAR 92
13. Atanasija Babović Županij. odbor ZADAR 75
14. Nino Mrčela Županij. odbor ZADAR 70
15. Marina Polovina Županij. odbor ZADAR 76
1. Zvonimir Petrović Županij. odbor Biograd  

1

7
2. Ljibica Budan Županij. odbor Biograd 9
3. Tito Doljanac Županij. odbor Biograd 6
4. Ratko Krstinić Županij. odbor Biograd 2
19. Milivoj Poljak Županij. odbor Nin 1
20. Martina Zrilić Županij. odbor Benkovac 1
21. Radoslav Đurić Županij. odbor Obrovac 1
22. Duško Vidov Županij. odbor Kali 1
23. Božidar Smokrović Županij. odbor Starigrad 1
24. Martin Rogoznica Županij. odbor Sukošan 1
25 Žarko Barkić Županij. odbor Vrsi 1
26. Tomislav Čepić Županij. odbor Vir 1
27. Danica Trofaldin Županij. odbor Sv. Filip i Jakov 1
28. Rajka Petešić Županij. odbor Sali 1
29. Mladenka Kovač Županij. odbor Galovac 1
30. Toni Herenda Županij. odbor Pag 1
 

31.

 

Tanja Jović

 

Županij. odbor

 

Gračac, Pakoštane, Preko, Kolan, Stankovci,  Poličnik, Polača, Ražanac

 

1

Dijana Bilić koja je izabrana u oba tijela Županijske organizacije  Županijski odbor i Predsjedništvo) opredijelila se za članstvo u Predsjedništvu.

Utvrđuje se da su u Županijski Odbor izabrani: Iva Šestan, Mario Jurjević, Sandra Lordanić Lukavac, Loreta Stipčević, Adem Shala,  Marina Polovina, Atanasija Babović, Ljubica Budan, Milivoj Poljak, Martina Zrilic, Radoslav Đurić, Duško Vidov, Božidar Smokrović, Martin Rogoznica, Žarko Barkić, Tomislav Čepić, Danica Trofaldin, Rajka Petešić, Mladenka Kovač, Toni Herenda, Tanja Jović.