Savjet za poljoprivredu SDP-a Zadarske županije

Aktualno 9. travnja 2019

Goran Perović Mungos – predsjednik

Marijo Lončar – potpredsjdnik

Marijan Radoš – tajnik

Renata Sabljar Dračevac

Denis Vranić