Treća izborna konvencija Foruma seniora SDP-a Zadarske županije

Aktualno 25. travnja 2015

U subotu, 18. travnja 2015. godine održana je Treća izborna konvencija Foruma seniora SDP-a Zadarske županije.
Na konvenciji je dosadašnja predsjednica Atanasija Babović podnijela izvještaj o radu Foruma seniora u proteklom mandatu. Nabrojala je aktivnosti kojima su se seniori bavili kako bi podizali kvalitetu života starijih osoba u Zadarskoj županiji. Forum je aktivno surađivao sa raznim udrugama i nevladinim organizacijama, organizirali su aktivnosti povodom Dana starijih osoba, zalagali se za jačanje Centra za socijalnu skrb i izgradnju domova za starije i nemoćne.
Na novi, četverogodišnji mandat, za predsjednika je izabran Ivo Fabijanić, za potpredsjednicu Atanasija Babović, a za tajnicu Mirjana Dušević Gauta. Za članove županijskog odbora izabrani su: Damir Berković, Tito Dorjanac, Ante Dijan, Božo Drobac, Đurđica Sabalić, Boris Budanović, Zvjezdana Vlašić i Radmila Sakić.