Zahtjev za provedbom nadzora 18. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

Aktualno 18. svibnja 2020

U tijeku je 18 sjednica Županijske skupštine koja protječe u „demokratskom” ozračju, vijećnici oporbe nisu dobili niti stanku koju su tražili.

Vidimo da će se sve „krasno odraditi“ te da će sve točke biti izglasane. Zato odmah upućujemo:

 

 

KLUB VIJEĆNIKA SDP-a, DSU-a

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Zadar, 18. svibnja 2020.

 

MINISTARSTVO UPRAVE

MAKSIMIRSKA 63

Z A G R E B

 

PREDMET:  Zahtjev za provedbom nadzora 18. sjednice Županijske skupštine Zadarske

županije održane 18. svibnja 2020.

  • traži se  –

Klub vijećnika SDP-a i DSU-a   podnosi zahtjev za provedbom  nadzora 18. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije održane 18. svibnja 2020.

Predsjednica Županijske skupštine Zadarske županije sazvala je elektronsku sjednicu koja će se održati  elektronskim putem na način da će u naznačeno vrijeme vijećnici/e, župan, zamjenici župana i pročelnici biti elektronski dostupni te će od predsjednice županijske skupštine elektroničkom poštom putem e-maila dobivati jedinstvene poruke o utvrđivanju kvoruma, potvrđivanju zapisnika s prethodne sjednice, utvrđivanju dnevnog reda, provođenju rasprave o točkama dnevnog reda, glasovanju o točkama dnevnog reda te konačno o zaključivanju sjednice. Vijećnici će se u glasovanju pojedinačno izjašnjavati elektronskom poštom na način da će na e-mail predsjednici Županijske skupštine poslati svoj glas, a ova će se elektronska pošta pohraniti radi autentičnosti održane sjednice i donesenih akata.

Nadalje, sukladno članku 89. stavak 3. Poslovnika Županijske skupštine, a zbog već navedenih razloga izvanrednog sazivanja ove sjednice i ograničenih tehničkih mogućnosti, iznimno se neće održati aktualni sat na 18. izvanrednoj elektronskoj sjednici Županijske skupštine.

Na ovakav način održavanja sjednica ovaj Klub je 13. svibnja 2020. uložio prigovor i predložio odražavanje sjednice izvan sjedišta sukladno članku 95. Poslovnika, u primjerenom prostoru.

Ovaj prijedlog je odbijen uz obrazloženje

„ kako je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (KLASA: 810-06/20-1/7, URBROJ: 511-01300-76, od I0. svibnja 2020. godine) https://www.koronavirus.hr/nainoviie/dokidanie-epropusnica-te-dodatno-popustanje-mjgł•a-od-l I -svibnja/592 od 11. svibnja 2020. i dalje na snazi protuepidemijska mjera zabrane održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 40 osoba na jednom mjestu.

S obzirom na broj članova Županijske skupštine Zadarske županije (42), koji sa dužnosnicima (3), pročelnicima (12), stručnom službom Skupštine (4), predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, predstavnicima nacionalnih manjina i dr. uvelike premašuje dozvoljeni broj od 40 osoba na jednom mjestu, održavanje redovne sjednice kao javnog događaja uz fizičku nazočnost svih na jednom mjestu, nije moguće dok je na snazi navedena protuepidemijska mjera.“

Smatramo, da se na ovakav način održavanja sjednice  izravno krši Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi ,  Statut , Poslovnik te dovode u pitanje demokratski standardi i pravila pri donošenju akata.

Županijska skupština nije neformalna skupina građana, već kolegijalno tijelo  čije je postupanje regulirano pravnim normama i pozivati se Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, je u najmanju ruku neprimjereno i neodgovorno tim prije što se ne radi o točkama dnevnog reda koje „ne trpe odgodu“, budući je u Naputku MINISTARSTVA UPRAVE. KLASA: 023-01/20-01/114. URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1. Zagreb, 13. ožujka 2020. izričito  navedeno

„ Ako međutim, nema drugih tehnoloških rješenje, sjednica predstavničkog tijela se za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja virusa, IZNIMNO može održati telefonskim putem radi donošenja odluke koja ne trpi odgodu vodeći pri tome računa o većini glasova potrebnoj za donošenje pojedine odluke, kao i načinu verifikacije  takvog načina izjašnjavanja“

Uvodno se, predsjednica poziva na prošlu elektronsku  sjednicu  i tvrdi da se okolnosti nisu promijenile, što ne odgovara istini.

Okolnosti su se u bitnome promijenile, kao i točke dnevnog reda o kojima se valja odlučiti.  Naime, radi se o milijunskim iznosima novca, davno sklopljenim ugovorima o kojima bi se trebalo odlučiti na nejavnoj sjednici, upitnog kvoruma, bez nazočnosti medija.

Podsjetimo da se na prošloj sjednici odlučivalo o pomoći Zadarskoj bolnici zbog izvanrednih okolnosti. Svi članovi Županijske skupštine,  bez iznimke,  su podržali Odluku o pomoći Zadarskoj bolnici  i    nije ni bilo potrebe propitivati postojanje većina za donošenje iste. Tim prije što su i sami vijećnici inicirali donošenje takve odluke, kao što je to učinio Klub vijećnika SDP, DSU-a, a neki i javno putem medija „Akcija mladih „ i HDZ-e .

Dakle, sjednica se je mogla ili odgoditi ili održati u većem prostoru, (npr. Arsenal 50 m od sjedišta županije stane preko 350 osoba, 1800m2 prostora, postoje tehnički uvjeti).

Također valja napomenuti da nigdje niti objašnjeno, zbog čega bi točke dnevnog reda  predmetne sjednice bile iznimno hitne i ne bi trpile odgodu.

Demokracija podrazumijeva proceduru i temeljna je vrijednost ustavnog poretka Republike Hrvatske. Moramo li posebno isticati da načelo ustavnosti traži, da svi opći i pojedinačni pravni akti moraju biti u materijalnom i formalnom smislu u skladu s Ustavom RH.

Slijedom navedenog tražimo da Ministarstvo Uprave poništi  18. izvanrednu, elektronsku sjednicu Županijske Skupštine Zadarske županije održanu 18. svibnja 2020, kao nezakonitu a donesene akte proglasi ništavim.

PREDSJEDNIK KLUBA                                                                                                                                                                           Josip Tičič