U lokalnoj samoupravi

Povjerenik SDP-a Zadarske županije: Erol Gaši