U lokalnoj samoupravi

Renata Sabljar-Dračevac

Predsjednica SDP-a Zadarske županije
Potpredsjednica Županijske skupštine Zadarske županije

Josip Tičić

Potpredsjednik SDP-a Zadarske županije
Vijećnik Županijske skupštine

Katarina Pleša jakovljević

Potpredsjednica SDP-a Zadarske županije

Radoslava Gregov

Tajnica SDP-a Zadarske županije
Vijećnica Županijske skupštine

Marino Rukavina

Vijećnik Županijske skupštine

Radoslav Đurić

Član županijskog odbora SDP-a Zadarske županije
Vijećnik Županijske skupštine

Nino Mrčela

Vjećnik Županijske skupštine

Suzana Jakovac

Vjećnica Županijske skupštine