U Posedarje stiže Vladina povjerenica

Press 15. ožujka 2012

Na zatvorenom dijelu svoje 6. sjednice jučer je Vlada Republike Hrvatske donijela Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje

autor: Velimir Brkić (Zadarski list)

 

 

Na zatvorenom dijelu svoje 6. sjednice jučer je Vlada Republike Hrvatske donijela Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje. Povjerenikom Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća izabrana je Ljiljana Belić. Dužnost je povjerenika osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u Općini do uspostave Općinskog vijeća, a ovlast povjerenika prestaje danom konstituiranja OV-a.

– Shodno članku 85. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, protiv rješenja Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća u zakonskom roku od osam dana od objave rješenja u Narodnim novinama predsjednik Vijeća Šime Žuža podnijet će tužbu Upravnom sudu RH, najavio je načelnik Ivica Juričević.

Upravni sud će o tužbi odlučiti u roku do 15 dana od primitka. Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za Općinsko vijeće u roku od 60 dana objave odluke Upravnog suda u Narodnim novinama.

Raspuštanje Općinskog vijeća uslijedilo je na prijedlog Ministarstva uprave budući da Općina, odnosno Općinsko vijeće Posedarja, nije na pravovaljan način u zakonskom roku donijelo proračun, a ni odluku o privremenom financiranju slijedom čega su se stekli zakonom propisani uvjeti za raspuštanje Vijeća. Naime, Općinsko vijeće broji 13 vijećnika i za pravovaljanu odluku o rebalansu proračuna Općine Posedarje za 2011. godinu te odluka o općinskom proračunu za 2012. godinu, na 16. odnosno 17. sjednici, trebalo je sedam, a ne šest ruku “za”. Unatoč tome što je na sjednicama nazočilo 11 vijećnika.

Prijevremeni izbori moraju biti održani u roku od najmanje30, anajviše 60 dana.