Osnovan savjet mladih SDP-a Zadarske županije

Aktualno 24. svibnja 2019

U Zadru je jučer osnovan Savjet mladih SDP-a Zadarske županije. Županijski odbor je na sjednici donio odluku o članovima Savjeta, koji čine Vladimir Bulić (predsjednik), Martina Zrilić (potpredsjednica), Marko Topić (tajnik), Iva Dračevac (članica) i Antonio Burčul (član).
Savjet mladih zagovara aktivnije učešće mladih u donošenju i provođenju politika vezanih za mlade. Aktivna participacija mladih u radu naše Županijske organizacije neophodna je zbog rješavanja problema sa kojima se mladi susreću, poput problema sa zapošljavanjem, teškoća u socioekonomskom osamostaljenju, problema pri stjecanju znanja i vještina nužnih za rad. Savjet će informirati i savjetovati županijske vijećnike o potrebama mladih u našoj županiji, te će aktivno raditi na okupljanju mladih ljudi osluškujući njihove potrebe i predlagati konstruktivna rješenja.