SDP obilježio Dan zdravlja

Aktualno 7. travnja 2017

U petak 7.travnja seniori SDP-a obilježili su Dan zdravlja, darivajući građane jabukom kao simbolom zdravlja,na platou ispred hotela Iž. Dan zdravlja je uvijek prilika da se progovori o stanju zdravstva i socijalne skrbi u Zadarskoj županiji. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. otvorio nam se pristup sredstvima za izgradnju domova za stare i nemoćne, što SDP snažno zagovara. Nažalost Zadarska županija je pod HDZ-om izgubila vrijeme i nije povukla nikakva sredstva. Zdravstvo u našoj županiji je ispod razine zdravstva u drugim županijama, a županija je vlasnik zdravstvenih ustanova. SDP čvrsto zagovara stav da zdravstvo mora biti svima dostupno, a naročito u hitnim situacijama. U našoj županiji nedovoljan je broj timova hitne pomoći u kojima je liječnik i nužno je povećati njihov broj. SDP smatra da zdravstvene ustanove treba poticati i podupirati u smjeru razvoja zdravstvenog turizma, što bi povećalo prihode u zdravstvu. Takve dodatne prihode SDP planira usmjeriti prema podizanju kvalitete zdravstvene usluge u Općoj bolnici Zadar.

Neke jedinice lokalne samouprave imaju potencijal postati nove turističke destinacije zdravstvenog turizma, kao što je slučaj s Ninom i ljekovitim blatom. Programu SDP-a predviđa da Zadarska županija preuzme aktivnu ulogu pokretača ovakvih projekata. Krajnje je vrijem da županija ozbiljno preuzme na sebe realizaciju razvoja danas najslabije razvijene Jadranske županije.
SDP je poseban segment svojeg programa namijenio starijim građanima. Danas je moguće konkurirati unutar Europske unije za sredstva namijenjena projektima poboljšanja kvalitete života starijih u njihovim domovima. Tu su mogući projekti poput npr. ugradnja liftova u starije zgrade na Voštarnici, organizacija pomoć u kući ili cijeli niz drugih kreativnih ideja. Siromaštvo je promijenilo lice u našoj županiji. Županija ne može više financirati samo drva kao ogrjev i na taj način ne voditi brigu o mnogim našim građanima. Stoga smo sasvim jasni u našem stavu da ćemo uvesti vaučere kojima će građani moći platiti i druge energente npr.struju.